Dzięki Waszym SMS-om zebraliśmy

3 699 251,50 PLN

ZBIÓRKA PRZEZ SMS-Y ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

Dziękujemy wszystkim operatorom, którzy przekazali swój przychód na rzecz Fundacji WOŚP